Zdvojené i běžné zateplení a sanace zateplení

pomocí jedinečných systémů PCI MultiTherm® WP SA a PCI MultiTherm® WM SAW určených pro zateplení většiny vnějších konstrukcí budov - zděné, betonové, dřevostavby i lehké obvodové pláště (LOP)

Značka PCI pečlivě sleduje nejnovější poznatky a zkušenosti z oblasti vývoje technologií ve stavebnictví. Tyto poznatky pak pružně implementuje do svých výrobků a systémů. Nyní reaguje na poptávku řešení sanací včetně zdvojování zateplení, a to nejen v segmentu běžných budov, ale též v oblasti dřevostaveb a LOP, kde doposud chyběla komplexní certifikovaná řešení.

Pláště na bázi dřeva a jiných materiálů jsou ve stavebnictví poměrně často využívány. Setkáme se s nimi u objektů občanské vybavenosti, rodinných domů, chat aj. V poslední době s rozvojem nových materiálů neustále zvyšují svůj podíl na počtu staveb.

PCI MultiTherm WP SA® a PCI MultiTherm® WM SAW jsou nové systémy vycházející z tradičních systémů PCI MultiTherm® WP a WM vytvořených a určených k zateplení pláště ze stavebních deskových materiálů, jako jsou cementotřískové desky, sádro-vláknité desky, překližované desky, desky z orientovaných plochých třísek (OSB), desky z rostlého dřeva, ocelové pozinkované a hliníkové plechy. Výhodou je možnost použití systémů na klasické zděné a betonové pláště.


Dále je zde možnost široké volby izolantů – EPS včetně speciálního izolantu Twinner a celá škála MW (TR80, TR15, TR10). Samozřejmostí je možnost výběru ze široké škály povrchových úprav na bázi akrylátové, silikonové, minerálně-polymerní, silikátové, silikon-silikátové a minerální.

Nové systémy využívají ke statickému zajištění zateplení injektované mechanické kotvení f. Ecoraw.  Díky spojení technologií PCI a Ecoraw je možné provádět bezpečná řešení, která byla doposud pouze technicky nedotaženým pokusem.

Systémy PCI MultiTherm® WP SA a WM SAW jsou deklarovány jako systémy kotvené s doplňkovým lepením. Injektované kotvení nových systémů přenáší kromě zatížení větrem také zatížení:

  • vzniklé vlastní tíhou

  • vzniklé vlhkostními a teplotními změnami

  • vzniklé dilatačními pohyby (u dřevostaveb)

  • vzniklé vibracemi (např. nadměrnou dopravou, uvolněné systémy apod.)

  • vzniklé nerovností konstrukce (s nerovností max. 20 mm / 1 m)

 

Díky výše uvedenému způsobu deklarace je možné systémy upevňovat injektovaným mechanickým kotvením na konstrukcích se soudržností nižší 80 kPa, případně provádět zabezpečování izolací na podkladech s přídrž­ností do 0,01 N/mm². Při návrhu navíc není potřeba rozlišovat hodnoty protažení ve spáře desek a v ploše. Jsou vždy deklarovány s totožnými hodnotami v rámci parametru RPANEL a RJOINT.

 

 

Prakticky je možné řešit následující problémy:

Kotvení ETICS na podklady s nevyhovující soudržností

Bezpečná soudržnost ETICS na dřevostavbách a LOP (přenesení zatížení včetně dilatačních pohybů)

Sanaci nesoudržného původního ETICS

Zdvojení ETICS v kombinacích EPS+EPS/Twinner, EPS+MW, MW+ MW
(splnění současných požadavků na energetickou náročnost budovy)

Kotvení velkých tl. izolací např. u pasivních domů (χ hmoždinek pouze 0,0003 W/K)

Mgr. Jiří Půlpytel

Marketingový produktový manager

BASF Stavební hmoty

Česká republika s. r. o.
537 01 Chrudim, K Májovu 1244

C 4278 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Tel.: +420 469 607 111,
Fax: +420 469 607 112

IČO: 492 86 242
DIČ: CZ49286242

Zákaznický servis - příjem objednávek:

Tel.: +420 469 607 160
Tel.: +420 469 607 163
Mob.: +420 724 296 999
Fax: +420 469 60 161
Fax: +420 469 607 118

www.pci-cz.cz

Copyright BASF © 2015