Použití stříkané hydroizolační membrány MASTERSEAL® 345 na stavbě výtahové šachty stanice metra Národní třída

Stavba výtahu do stanice metra Národní třída je dalším příkladem úspěšného použití stříkané hydroizolační membrány Masterseal® 345 v podzemních stavbách.

celý článek

Trend vývoje přísad do betonu a možnosti pro betonářský průmysl

Tak jako ve spoustě dalších odvětví dochází i v průmyslu chemie do betonu ke značným změnám. Ty jsou umožněny jak výzkumem v rámci chemie, ale i díky poznatkům v navazujících odvětvích průmyslu. Některé změny jsou patrné až při zpětném pohledu.

celý článek

Opatření pro snížení výkvětů

Primární výkvět - objevuje se jako první. Tvoří se jako bělavý květ nebo má barevný nádech. Objevuje se během tuhnutí a tvrdnutí betonu. Vzniká z vody použité pro míchání čerstvého betonu.

celý článek

Snížení nákladů na výrobu prefabritáků použitím moderní přísady urychlující tvrdnutí,
1. díl

Přísada urychlující tvrdnutí X-SEED obsahuje anorganické nanočástice ve formě hydrátu křemičitanu vápenatého, které se přidávají do betonu. Tyto částice se chovají jako zárodečná jádra krystalizace a urychlují proces tvrdnutí betonu bez nutnosti používat další tepelné zpracování. Jedná se o patent společnosti BASF v rámci přísad do betonu. Rychlý nárůst počátečních pevností je nejvíce patrný při nižších teplotách. X-SEED snižuje emise uhlíku a spotřebu energie a zdrojů spojených s výrobou prefabrikovaných betonových prvků.

celý článek

Snížení nákladů na výrobu prefabrikátů použitím moderní přísady urychlující tvrdnutí – II. DÍL

Firma Prefa Praha a.s. se na divizi přísad BASF obrátila s požadavkem na zvýšení počátečních pevností z důvodů výroby zakázky do stanoveného termínu. Ekonomickou rozvahou bylo zjištěno, že betonová směs i s přidáním urychlovací přísady je výhodnější, než pořízení další formovací techniky. Tím, že se místo na dvě směny mělo přejít na třísměnný provoz, bylo nutné zrychlit průběh počátečních pevností na 20 MPa po 8 hod i v zimním období. Současně bylo nutné udržet konzistenci po dobu jedné hodiny v rozsahu 750 – 780 mm slumpflow. Z důvodu komplikované výztuže bylo zvoleno použití samohutnícího betonu.

celý článek

BASF Stavební hmoty

Česká republika s. r. o.
537 01 Chrudim, K Májovu 1244

C 4278 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Tel.: +420 469 607 111,
Fax: +420 469 607 112

IČO: 492 86 242
DIČ: CZ49286242

Zákaznický servis - příjem objednávek:

Tel.: +420 469 607 160
Tel.: +420 469 607 163
Mob.: +420 724 296 999
Fax: +420 469 60 161
Fax: +420 469 607 118

www.pci-cz.cz

Copyright BASF © 2015