Nejodolnější podlaha pro bezpečné a čisté pracovní prostředí

Potravinářský provoz patří z hlediska zatížení podlahy k těm nejtěžším. Na povrch podlahy působí mnoho vlivů ovlivňujících životnost podlahy a bezpečnost pro uživatele. Správnou volbou povrchu podlahy si investor předurčuje její funkčnost po dlouhá léta a podlaha je také důležitým architektonickým prvkem celého výrobního prostředí.

celý článek

Povrchové úpravy stěn a podlah

Od podlahy na stěny, to je námi prezentovaný nový trend v oblasti povrchových úprav, kdy čím dál častěji zaznamenáváme požadavek projektantů nebo investorů na bezespárou úpravu podlah a stěn ve shodném systému. Na tento trend reagoval náš sesterský výrobní závod v Schaffhausenu a vyvinul nové systémy pro povrchovou úpravu stěn MASTERTOP® WS, které materiálově a technologicky navazují na osvědčenou systémovou řadu podlahovin MASTERTOP®.

celý článek

Bezpečnost průmyslových podlah v potravinářském provoze z hlediska mikrobiologie

Bezpečnost průmyslové podlahy v potravinářském provozu je posuzována z mnoha úhlů pohledu, nejen z pohledu bezpečnosti pro přímého uživatele podlahy z hlediska protiskluznosti a trvanlivosti podlahy při chemickém, mechanickém a teplotním zatížení. Podlaha v potravinářském provozu také musí splňovat požadavek na čistitelnost a dezinfikovatelnost povrchu podlahy. Povrch podlahy by tedy měl být takový, aby netvořil živnou půdu pro mikroorganismy a zároveň jim nevytvářel možnost „schovat se“ před působením dezinfekčních prostředků.

celý článek

Podlahový systém UCRETE® - Výstavba nové stáčírny STAROPRAMENU

Vedení pivovaru STAROPRAMEN se rozhodlo realizovat investici velkého rozsahu, která by zajistila řešení problémů, s nimiž se pivovar poslední léta potýkal. Poptávka je tak veliká, že stávající prostory expedice a stáčírny jsou již kapacitně nevyhovující, a to jak z hlediska kapacity výroby, tak z hlediska hygieny provozu. Touto výstavbou je zajištěno zvýšení kapacity výroby piva za dodržení vysokých nároků na hygienu provozu. Investice probíhala v průběhu dvou let – 2006 až 2007. A právě na přelomu těchto let se realizovala výstavba stáčírny „na zelené louce“ ve dvoře smíchovského pivovaru na ploše 5500 m2.

celý článek

PODLAHOVÝ SYSTÉM UCRETE® – držitel ocenění Zlatá Salima 2012

Zajištění jakosti a kvality potravinářského provozu je velmi náročné a zodpovědné. Vyhlášky a zákony vyžadují pro potravinářství bezpečný a čistý provoz vedoucí k ochraně spotřebitele a v neposlední řadě i k ochraně pracovníků ve výrobě. To klade ty nejvyšší požadavky nejen na technologická a výrobní zařízení, ale také na veškeré stavební části budov provozů. Velká pozornost se věnuje podlaze. Podlaha v potravinářství by měla splňovat požadavky provozovatele na dlouhodobou odolnost pro bezpečný provoz. Na podlahu neustále působí kombinace zatížení teplotním šokem, vysokou mechanickou a chemickou zátěží čistícími detergenty a vlastní potravinou. Časová koordinace zastavení výroby a opravy podlahy je velice problematické.

celý článek

BASF Stavební hmoty

Česká republika s. r. o.
537 01 Chrudim, K Májovu 1244

C 4278 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Tel.: +420 469 607 111,
Fax: +420 469 607 112

IČO: 492 86 242
DIČ: CZ49286242

Zákaznický servis - příjem objednávek:

Tel.: +420 469 607 160
Tel.: +420 469 607 163
Mob.: +420 724 296 999
Fax: +420 469 60 161
Fax: +420 469 607 118

www.pci-cz.cz

Copyright BASF © 2015