Prince Color® Decotop SWL – spolehlivá volba povrchové úpravy dřeva

Dřevostavby jsou obecně spojovány s celou řadou opodstatněných výhod a jejich životnost se při kvalitním odborném provedení porovnává s vlastnostmi staveb z ostatních materiálů. Základním aspektem pro zachování funkčností a životností těchto staveb je správný návrh projektové
a dílenské dokumentace, která musí zajišťovat plynulost výstavby a bezchybné provedení včetně užívání staveb.

Výrobní dokumentace může obsahovat různé požadavky, např. na povrchovou úpravu prefabrikovaných dřevěných výrobků, ke kterým se v předepsaných technologických postupech přistupuje zpravidla individuálně. V takových případech pak vždy dochází k úvahám nad správnou volbou ošetřujícího materiálu a většinou se rozhoduje dle požadavků a možností investora. Zároveň nastává nesnadná situace, jak se zorientovat v dnešní široké nabídce nátěrových hmot na dřevo.

 

Všestranný nátěr na dřevo

Spolehlivé řešení lze zajistit použitím středněvrstvé lazury Prince Color® Decotop SWL, která značně zvýrazňuje kresbu dřeva, poskytuje výborný vzhled a dlouhou zpracovatelnost s vynikajícím rozlivem. Vytváří kvalitní voděodpudivý elastický film s velmi dobrou propustností vodních par. Díky těmto vlastnostem nabízí univerzální použití na veškeré dřevěné povrchy z přírodního dřeva. Především je uživatelsky přívětivá a snadno aplikovatelná.

Hlavní předností této lazury v porovnání s jinými systémy je vyšší ochranná tloušťka filmu zabezpečující delší životnost a větší odolnost proti UV záření. V průběhu času dochází vlivem povětrnosti k namáhání lakového filmu, které je doprovázené úbytkem povrchové vrstvy. Snižuje se tak ochranná a estetická funkce nátěru. Tedy rozdílně vysoká tloušťka lakové vrstvy hraje zásadní roli v životnosti povrchové úpravy dřeva.

 

Doporučený nátěrový postup

Pro dosažení nejlepšího finálního výsledku doporučujeme dělat rozdíly mezi jednotlivými postupy k příslušným dřevěným dílcům.

Jedná-li se o nestabilní dřevěné prvky, které podléhají velkým rozměrovým změnám, nanášíme hmotu ve dvou vrstvách. V praxi to znamená, že první vrstvu po nanesení setřeme téměř tzv. do sucha (štětcem) a postup následně opakujeme. Tím poté dosáhneme toho, že je vytvořena vrstva, která je schopná společně pracovat s pohybem dřeva, nepraská a nemá tendenci se odlupovat. Kupříkladu krásného matného vzhledu dosáhneme díky dokonale zbroušenému povrchu podkladního dřeva.

 

Prince Color Decotop® SWL  

Konkurenční tenkovrstvá hmota, nanášená v silných vrstvách

V případě nátěrů palubek pro opláštění nebo podhledy budov je třeba hmotu roztírat pečlivě
a nechat každou vrstvu vytvrdnout/dozrát (obecně platí nanášet na úplně zaschlou předešlou vrstvu, zejména za účelem kvalitního přilnutí materiálu k podkladu. Tyto polostabilní dílce se v zásadě natírají 2-3x s ohledem na podklad a také klimatické podmínky, kterým je dřevo vystaveno. Materiál v tomto případě do sucha nestíráme.

 

U stabilních dřevěných dílců (okna a dveře) se rozměrové změny projevují již minimálně. Celková tloušťka nátěrového filmu ale musí být vyšší než v předešlých případech, tedy povrch opatříme min. 3 silnějšími vrstvami.

Lazurovací hmota Prince Color® Decotop SWL díky svým ojedinělým vlastnostem a speciálnímu složení zaujímá prvenství mezi ochrannými nátěry na dřevo, převážně v exteriéru. Na český trh s nátěrovými hmotami se tak prostřednictvím společnosti BASF dostává velmi sofistikovaný produkt s vysokou užitnou hodnotou pro běžné spotřebitele i specializované aplikátory.

Marek Drnda
Marketingový produktový manažer

 

BASF Stavební hmoty

Česká republika s. r. o.
537 01 Chrudim, K Májovu 1244

C 4278 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Tel.: +420 469 607 111,
Fax: +420 469 607 112

IČO: 492 86 242
DIČ: CZ49286242

Zákaznický servis - příjem objednávek:

Tel.: +420 469 607 160
Tel.: +420 469 607 163
Mob.: +420 724 296 999
Fax: +420 469 60 161
Fax: +420 469 607 118

www.pci-cz.cz

Copyright BASF © 2015