Novinka: Rychlé systémy PCI

pro výstavbu a rekonstrukci koupelen, balkónů a teras

Pro urychlení stavebních prací přichází značka PCI s novými produktovými systémy. První je určen pro rychlou výstavbu a rekonstrukci koupelny, druhý pro rychlou výstavbu a rekonstrukci balkónu nebo terasy.

Tyto produktové řady umožňují bleskovou výstavbu nebo rekonstrukci sociálních zařízení, balkónů a teras v privátním i veřejném sektoru, jako jsou např. domovy důchodců, školy, nemocnice apod. Jejich použití je vhodné zejména tam, kde se stavba nachází v časové tísni nebo když nám v případě výstavby teras a balkónů nepřeje počasí.

S rychlými materiály od PCI mohou být v co nejkratším čase provedeny všechny pracovní kroky s důrazem na kvalitu provedení, zpracovatelský komfort, dlouhodobou životnost a minimální ekologické zatížení.

Na výstavbu nebo rekonstrukci mnohdy postačí pouze jeden den. Zkrácením doby vyzrávání produktů na minimum je ušetřeno až 60 % času potřebného pro stavební práce. S použitím rychlých systémů eliminujeme část nákladů za dopravu, ubytování a prostoje při vyzrávání stavebních materiálů. Investice do produktů vyšší kvality se tedy neprojeví ve výsledné ceně stavebního díla.

Velkým kladem je též výrazná redukce vlhkosti, která se při použití rychlých systémů od PCI do konstrukcí vnáší, a kterou není třeba dlouhodobě odvětrávat.

 

SYSTÉM PRO RYCHLOU VÝSTAVBU A REKONSTRUKCI KOUPELEN

Pro rychlou rekonstrukci koupelny nebo sociálního zařízení má PCI řešení v podobě systémové skladby materiálů, díky které se stavební práce mohou zkrátit až na 1 den.

Uvedená rychlá skladba materiálů zahrnuje:

 
PCI Gisogrund®Rapid penetrační stěrka
PCI Pericret® opravná a vyrovnávací malta
PCI Pericem®515 samonivelační hmota vhodná i na podlahové topení
PCI Lastogum®
hydroizolační stěrka (Produkt roku 2015)
PCI Pericol®Flex Rapid flexibilní lepidlo tř. C2FT
PCI FT®Rapid flexibilní lepidlo tř. C2FT S1
PCI Nanofug®Premium     
flexibilní designová spárovací hmota (Produkt roku 2016)          
  PCI Silcofug®E silikonový těsnící tmel s vysokou odolností proti stárnutí

 

SYSTÉM PRO RYCHLOU VÝSTAVBU A REKONSTRUKCI BALKÓNŮ A TERAS

Systémové řešení určené pro venkovní použití, odolávající klimatickým změnám  a výrazně urychlující stavební práce. Ideální pro použití při výstavbě a rekonstrukci balkónů a teras.

Uvedená rychlá skladba materiálů zahrnuje:

 
PCI Novoment®M1 Plus cementový potěr pro větší vrstvy tloušťky
PCI Pericret® vyrovnávací hmota pro plošné vyrovnání a vyspádování podkladu
  PCI Polycret®K 40 opravná hmota vyztužená vláknem pro lokální opravu    
  PCI Pecilastic®WS samolepící hydroizolační pás
  PCI Seccoral®2K Rapid hydroizolační stěrková hmota certifikovaná dle ETAG 022
  PCI Pericol®Fluid, PCI Nanoflott®Light a PCI Flexmörtel®S2  flexibilní lepidla třídy C2FE S1, C2E S1,  C2TE S1 určené k pokládce do tekutého lože a zamezující tvorbu dutin pod keramickou dlažbou
  PCI Nanofug®Premium flexibilní designová spárovací hmota (Produkt 2016)
  PCI Elritan®140 a Silcofug® E
těsnící tmely s vysokou odolností proti stárnutí

 

Aleš Haladej

Marketingový produktový manager

BASF Stavební hmoty

Česká republika s. r. o.
537 01 Chrudim, K Májovu 1244

C 4278 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Tel.: +420 469 607 111,
Fax: +420 469 607 112

IČO: 492 86 242
DIČ: CZ49286242

Zákaznický servis - příjem objednávek:

Tel.: +420 469 607 160
Tel.: +420 469 607 163
Mob.: +420 724 296 999
Fax: +420 469 60 161
Fax: +420 469 607 118

www.pci-cz.cz

Copyright BASF © 2015