Komplexní řešení izolace mostovek v rámci rekonstrukce Svinovských mostů, Ostrava

Izolace mostovek stříkanou polyuretanovou izolací je již několik desítek let zajímavá a vysoce kvalitní varianta ke klasickým pásovým izolacím. V rámci komplexní rekonstrukce izolací objektu "Svinovské mosty Ostrava" zde byly uplatněny všechny varianty této izolace nabízené firmou BASF, jako dodavatelem know-how a materiálů pro tyto izolace. Jednalo se zde o izolace silničních i železničních mostů, včetně pochozích izolací chodníků a nástupišť v rámci zastávek hromadné dopravy na tomto objektu. Článek dodává základní přehled o použitých technologiích na této velice zajímavé a náročné stavbě v návaznosti na EN 1504-2.

celý článek

BASF Stavební hmoty

Česká republika s. r. o.
537 01 Chrudim, K Májovu 1244

C 4278 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Tel.: +420 469 607 111,
Fax: +420 469 607 112

IČO: 492 86 242
DIČ: CZ49286242

Zákaznický servis - příjem objednávek:

Tel.: +420 469 607 160
Tel.: +420 469 607 163
Mob.: +420 724 296 999
Fax: +420 469 60 161
Fax: +420 469 607 118

www.pci-cz.cz

Copyright BASF © 2015