Řešení na řasy a plísně na zateplovacích systémech

S narůstající oblibou a se stále rychleji rostoucím počtem zrealizovaných zateplovacích systémů velmi rychle narůstá i počet realizací, kde je povrch fasády zasažen poměrně masivním růstem mikroorganismů. Takovéto napadení povrchu ETICS se může objevit již v prvních letech po dokončení zateplení a ve velmi krátké době se může stát vážným estetickým problémem, který je většinou z pohledu investora neakceptovatelný.

celý článek

Přirozené stárnutí fasádních barev a pastovitých omítek

Po aplikaci některých speciálních sytých odstínů ve fasádních barvách a omítkách se nás někteří investoři ptají, proč je jejich odstín na objektu v prvních několika málo letech od aplikace výrazně jiný, když jej porovnávají s odstínem ve vzorkovnici a nebo provádí různé dostavby a opravy objektů a při aplikacích nového materiálu zjišťují, že nový materiál je výrazně barevně jiný.

celý článek

Vliv nízké odrazivosti světla v tmavých odstínech fasádních barev a omítek na trhliny v podkladech s ETICS, izolant EPS

V posledních několika letech se velmi často potkáváme s požadavky investorů, realizovat na zateplovací systémy ETICS, kde je izolantem EPS, velmi syté tmavé odstíny, kde se např. odrazivost světla pohybuje ve škále 10–12 % HBW. Obecně je však doporučováno, aby tato hodnota odrazivosti odstínu byla > 23, respektive již ideální na stupnici s HBW > 25.

celý článek

Dlouho očekávaná změna zákona o hospodaření energií, návaznosti a důsledky

Novelizace zákona č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 318/2012 Sb. Jedná se o základní legislativní promítnutí Směrnice EPBD II 2010/31/EU do zákonů ČR (EPBD - Energy Performance Building Directive - Směrnice o požadavcích na snižování energetické náročnosti budov).

celý článek

Zateplení na zateplení

Z hlediska současných požadavků na tepelně izolační vlastnosti budov jsou v minulosti zateplené objekty často nevyhovující, a proto je dnes nezbytností přemýšlet o zlepšení tepelně technických vlastností již zateplené konstrukce. V úvahu pak připadají pouze dvě možnosti, a to stávající zateplení odstranit a nahradit vyhovujícím nebo přidat další vrstvu zateplení.

celý článek

Zateplený sokl – podceňovaná část zateplení

Zateplovací systémy se v poslední době těší velké oblibě a kvalita zrealizovaných systémů má neustále vzrůstající tendenci. Nicméně téměř u každé realizace jsou detaily zateplení, které bývají zhotovitelem výrazně podceňovány a kde bývají často použita chybná řešení. Klasickým příkladem takovéhoto vysoce podceňovaného detailu je soklová část zateplení, která je ve styku se zeminou.

celý článek

Dne 1.7. 2013 vstupuje v platnost CPR (Construction Products Regulation)

Od 1.7.2013 je platné NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice (CPD –Construction Products Directive) Rady 89/106/EHS

celý článek

Základní technické parametry Zateplovacích systémů (ETICS)

Projektanti a realizační firmy často potřebují dohledat parametry a dokumenty konkrétních zateplovacích systémů. Ne vždy bývají podklady, se kterými pracují, relevantní a úplné.

celý článek

Zateplení v kostce – unikátní aplikace pro návrh zateplení

Unikátní výpočtový program Zateplení v kostce je aplikace vyvinutá speciálně pro návrh kontaktních zateplovacích systémů (ETICS). Program byl vyvinut společností BASF Stavební hmoty ČR s.r.o. ve spolupráci s odborníky z VUT Praha a VŠB Ostrava jako praktická pomůcka pro pracovníky pracující v oblasti zateplování budov.

celý článek

Zateplovací systémy BASF registrované v seznamu výrobků a technologií (SVT) v programu

Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. a její zateplovací systémy byly jako jedny z prvních zapsány do Seznamu výrobků a technologií (SVT). Příjem žádostí byl zahájen 12. srpna 2013 v 10:00 hodin a ukončen bude vyčerpáním stanovené alokace, nejpozději však 29. listopadu 2013. Žádosti se podávají elektronicky, za pomoci online formulářů dostupných na webových stránkách programu http://www.nzu2013.cz.

celý článek

Tepelné mosty u hmoždinek a jejich prokreslování na zateplovacích systémech (ETICS)

Kontaktní zateplovací systémy (ETICS) patří mezi nejčastěji používané systémy pro zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí. Jejich oblíbenost je dána zejména jednoduchostí montáže, snadným řešením i poměrně složitých detailů a v neposlední řadě také příznivou cenou. Tyto příjemné vlastnosti ETICS jsou dány především jejich skladbou, která zpravidla sestává z tepelného izolantu přilepeného k podkladu.

celý článek

Zateplovací systémy pro dřevostavby a lehké obvodové pláště (LOP)

Lehké obvodové pláště na bázi dřeva a jiných materiálů jsou ve stavebnictví poměrně často využívány. Setkáme se s nimi u objektů občanské vybavenosti, rodinných domů, chat aj. V poslední době s rozvojem nových materiálů neustále zvyšují svůj podíl na počtu staveb. Vzrůstá poptávka po certifikovaném řešení kontaktního zateplení na objektech, jejichž obvodový plášť tvoří jiný materiál než zdivo nebo beton. Společnost BASF Stavební hmoty česká republika s.r.o. tak pružně reaguje na poptávku a rozšířila své portfolio zateplovacích systémů MultiTherm® o ETICS na dřevostavby a lehké obvodové pláště.

celý článek

Protipožární řešení zateplovacího systému bez použití pásu z minerální vlny

Současné trendy v protipožární ochraně budov vedou k neustálému zpřísňování požadavků na technická řešení budov, a to jak při novostavbách, tak i při rekonstrukcích. Těmto trendům se nevyhnuly ani zateplovací systémy (ETICS), takže jsou na ně také kladeny podstatně vyšší protipožární požadavky a nároky. Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. na tyto trendy reaguje a na trh přichází se zcela novými řešeními požadavků protipožárních norem.

celý článek

Nová dimenze ochrany ETICS před biotickým napadením

Pastovité omítky se během posledních desítek let staly nejběžnější variantou konečné povrchové úpravy fasád. I přes nespornou kvalitu těchto omítek, i tyto podléhají nejrůznějším vlivům venkovního prostředí a postupným ulpíváním špíny a mikroorganismů na povrchu fasád přichází o svůj původní vzhled. I v této oblasti jde však vývoj kupředu a ke slovu se dostávají nové unikátní technologie.

celý článek

Zdvojené i běžné zateplení a sanace zateplení pomocí systémů PCI

Značka PCI pečlivě sleduje nejnovější poznatky a zkušenosti z oblasti vývoje technologií ve stavebnictví. Tyto poznatky pak pružně implementuje do svých výrobků a systémů. Nyní reaguje na poptávku řešení sanací včetně zdvojování zateplení, a to nejen v segmentu běžných budov, ale též v oblasti dřevostaveb a LOP, kde doposud chyběla komplexní certifikovaná řešení.

celý článek

BASF Stavební hmoty

Česká republika s. r. o.
537 01 Chrudim, K Májovu 1244

C 4278 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Tel.: +420 469 607 111,
Fax: +420 469 607 112

IČO: 492 86 242
DIČ: CZ49286242

Zákaznický servis - příjem objednávek:

Tel.: +420 469 607 160
Tel.: +420 469 607 163
Mob.: +420 724 296 999
Fax: +420 469 60 161
Fax: +420 469 607 118

www.pci-cz.cz

Copyright BASF © 2015