Balkonové systémy od firmy BASF jsou zárukou dlouhodobé funkčnosti

Opravy balkonů a lodžií jsou jednou ze základních součástí revitalizace bytových domů, přičemž poškození bývá často rozsáhlé a může mít podstatný vliv i na statiku a funkčnost celého objektu. Opravy pak bývají často podceňovány, což se následně projevuje velmi krátkou životností těchto oprav. Je to způsobeno tím, že balkony jsou z hlediska povětrnosti a s přihlédnutím k užívání nejvíce zatěžovanou konstrukcí budov.

celý článek

Hydroizolace lodžií a balkónů – specifická řešení

Balkony a lodžie jsou z hlediska povětrnosti (hydrotermické namáhání, stabilita vrchní vrstvy) a z hlediska běžného užívání velmi zatěžované konstrukce. Skladba konstrukce je složena z několika vrstev, které jsou navzájem spojené a navzájem se ovlivňují. Měly by být navrženy tak, aby byly schopny dlouhodobě odolávat zatížením, která na ně mohou působit: rozdíly a změny teplot a s tím spojené teplotní roztažnosti jednotlivých vrstev (materiálů), rozmezí teplot (-25 °C až +80 °C), rozdílná vlhkostní bilance v ploše konstrukce (tlaky vodních par, zmrazovací cykly), stabilita povrchu konstrukce vzhledem k UV, chemickým čisticím prostředkům, biotickému napadení apod., stabilita konstrukce vzhledem k užívání, pevnost (užitné zatížení), protiskluzová úprava povrchu, trvanlivost, estetika.

celý článek

Renovace střešní krytiny ochranným nátěrem na bázi nanotechnologie

Jelikož střechy mají vliv na architektonický ráz budov, nejčastěji požadovanou vlastností při výběru střešních krytin je jejich trvanlivost, odolnost a životnost. Ovšem působením povětrnostních vlivů a agresivního životního prostředí mohou být tyto povrchy snadno narušeny.

celý článek

Extrémně rychlá izolace balkonů a teras s PCI

Při rekonstrukcích hraje časové hledisko často velký význam. Není výjimkou, že během jednoho dne proběhnou jak izolační práce, tak pokládka dlažby. Právě pro tyto účely se hodí nové samolepicí, izolační pásy schopné přenášet pnutí z podkladu PCI Pecilastic® WS, na které lze okamžitě aplikovat keramickou dlažbu.

celý článek

Novinka: Rychlé systémy PCI

Pro urychlení stavebních prací přichází značka PCI s novými produktovými systémy. První je určen pro rychlou výstavbu a rekonstrukci koupelny, druhý pro rychlou výstavbu a rekonstrukci balkónu nebo terasy.

celý článek

BASF Stavební hmoty

Česká republika s. r. o.
537 01 Chrudim, K Májovu 1244

C 4278 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Tel.: +420 469 607 111,
Fax: +420 469 607 112

IČO: 492 86 242
DIČ: CZ49286242

Zákaznický servis - příjem objednávek:

Tel.: +420 469 607 160
Tel.: +420 469 607 163
Mob.: +420 724 296 999
Fax: +420 469 60 161
Fax: +420 469 607 118

www.pci-cz.cz

Copyright BASF © 2015