Armovací systém  - skvělé řešení pro renovaci nevyhovujících podkladů

Ve stavebnictví patří mezi nejdůležitější oblasti sanace a renovace, podlahy nevyjímaje.
Často je nutné najít řešení, která budou funkční, rychlá a hospodárná.

Pro zpevnění nevyhovujících podlahových podkladů nabízí PCI® odzkoušené řešení, které splňuje požadavky pro renovaci problematických míst. Jedná se o systém prokládání Armovacích vložek ze skelných vláken GFS a rohože GFM s vyrovnávací nivelační stěrkou PCI Periplan® extra, případně stěrkou PCI Zemtec® 1K. Na takto upravený a zpevněný podklad je možné klást dlažbu nebo jinou podlahovinu.

Výše popsané řešení je vhodné aplikovat na následující typy podkladů:

 • na potěry s trhlinami
 • na podklady s rizikem vzniku trhlin
 • na místa s různými typy podkladů
 • na podklady, kde hrozí nebezpečí zvýšeného pohybu (např. prkenné podlahy)
 • na podlahy s nízkou pevností

 

 

Poničená místa v potěru, např. v oblasti průchodu u dveří nebo v místech po vybourání příček.
Zde je velké riziko vzniku trhlin. Běžně je nutné tato problematická místa dodatečně řešit zálivkou pryskyřicemi.

 

Přednosti:

Díky vysoké tahové pevnosti tohoto systémového řešení je možné „přemostit“ nebo také „neutralizovat“ trhliny do šířky 3 mm při použití Sešívací vložky GFS. Jestliže následně tuto vložku překryjeme ještě Armovací vložkou GFM, můžeme takto spolehlivě zabezpečit i místa s šířkou trhlin do 5 mm. Tímto postupem vytvořená výztužná vrstva se hodí po aplikování vyrovnávací stěrky pro kladení většiny typů podlahovin.

Proto již není nutné velmi náročné sešívání trhlin pryskyřicemi nebo dokonce odstranění poškozených potěrů. Proti klasickým zpevňujícím vložkám umí Armovací systém od PCI® nejenom „přemostit“ trhliny, ale dokáže v sobě absorbovat pnutí a má stabilizující účinek na stávající podklad (Armovací systém PCI® však nemá žádný zesilující účinek na statiku jednotlivých stavebních dílů!).

 

Armovací systém PCI®

Odzkoušený a geniálně jednoduchý systém s mnoha přednostmi:

 • jednoduché zpracování
 • rychlé řešení
 • mnohostranné využití
 • vysoká bezpečnost
 • malá tloušťka (od 5 mm)
 • ekonomické řešení, současně
 • s opravou podkladu i jeho vyrovnání

  

Pro potvrzení funkčnosti Armovacího systému PCI® (zkouška průhybu) byl systém testován Technickou univer- zitou v Mnichově na 10 mm silném zkušebním vzorku. Graf a fotografie ukazují, jak velkou práci jako fyzikální veličinu (v joulech) je nutné vyvinout, než dojde ke zničení vyztuženého vzorku.

Pro porovnání byla použita vysoce kvalitní vlákny Armovací stěrka PCI Periplan® extra bez Armovacích vložek, následně poté systém PCI Periplan® extra + vložka GFM a nakonec kompletní systém PCI Periplan® extra s vložkami GFM + GFS (viz graf).

Z těchto zkoušek vyplývá vysoká bezpečnost při použití Armovacího systému PCI® při sanaci nevyhovujících podkladů.

 

Zvláštnosti Armovací vložky GFM

Vložka GFM je vyrobena z AR skelných vláken spojených speciálně vyvinutou fixací, která nemá žádný negativní vliv na následně aplikovanou doporučenou PCI® samonivelační stěrku (vlákna jsou ve stěrce plošně a rovnoměrně horizontálně rozptýlena a nebrání zpracovatelnosti).

 

 

Obrázek pořízený u ohybové zkoušky nejlépe dokládá, jak velkému zatížení dokáže odolat vysoce kvalitní stěrka PCI Periplan® extra v kombinaci s Armovací vložkou GFM a Sešívací vložkou GFS.

 

 

 

 

Pavel Hikl
Obchodní ředitel divize PCI®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASF Stavební hmoty

Česká republika s. r. o.
537 01 Chrudim, K Májovu 1244

C 4278 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Tel.: +420 469 607 111,
Fax: +420 469 607 112

IČO: 492 86 242
DIČ: CZ49286242

Zákaznický servis - příjem objednávek:

Tel.: +420 469 607 160
Tel.: +420 469 607 163
Mob.: +420 724 296 999
Fax: +420 469 60 161
Fax: +420 469 607 118

www.pci-cz.cz

Copyright BASF © 2015