Zateplovací systémy pro dřevostavby a lehké obvodové pláště (LOP)

Lehké obvodové pláště na bázi dřeva a jiných materiálů jsou ve stavebnictví poměrně často využívány. Setkáme se s nimi u objektů občanské vybavenosti, rodinných domů, chat aj. V poslední době s rozvojem nových materiálů neustále zvyšují svůj podíl na počtu staveb. Vzrůstá poptávka po certifikovaném řešení kontaktního zateplení na objektech, jejichž obvodový plášť tvoří jiný materiál než zdivo nebo beton. Společnost BASF Stavební hmoty česká republika s.r.o. tak pružně reaguje na poptávku a rozšířila své portfolio zateplovacích systémů MultiTherm® o ETICS na dřevostavby a lehké obvodové pláště.

celý článek

Tepelné mosty u hmoždinek a jejich prokreslování na zateplovacích systémech (ETICS)

Kontaktní zateplovací systémy (ETICS) patří mezi nejčastěji používané systémy pro zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí. Jejich oblíbenost je dána zejména jednoduchostí montáže, snadným řešením i poměrně složitých detailů a v neposlední řadě také příznivou cenou. Tyto příjemné vlastnosti ETICS jsou dány především jejich skladbou, která zpravidla sestává z tepelného izolantu přilepeného k podkladu.

celý článek

Realizace tenkovrstvého vodního podlahového topení s produkty PCI®

PCI® vyvinulo ve spolupráci s firmou Uponor snadné řešení pro instalaci podlahového vodního vytápění tam, kde to dříve, s ohledem na tloušťku a zatížení, nebylo možné. Jedná se zejména o prostory, kde se investor rozhodne pro tento typ vytápění, ale nízká nosnost konstrukce a malý výškový prostor nedovolují zabudování standardních teplovodních systémů.

celý článek

Bezpečnost průmyslových podlah v potravinářském provoze z hlediska mikrobiologie

Bezpečnost průmyslové podlahy v potravinářském provozu je posuzována z mnoha úhlů pohledu, nejen z pohledu bezpečnosti pro přímého uživatele podlahy z hlediska protiskluznosti a trvanlivosti podlahy při chemickém, mechanickém a teplotním zatížení. Podlaha v potravinářském provozu také musí splňovat požadavek na čistitelnost a dezinfikovatelnost povrchu podlahy. Povrch podlahy by tedy měl být takový, aby netvořil živnou půdu pro mikroorganismy a zároveň jim nevytvářel možnost „schovat se“ před působením dezinfekčních prostředků.

celý článek

Snížení nákladů na výrobu prefabritáků použitím moderní přísady urychlující tvrdnutí,
1. díl

Přísada urychlující tvrdnutí X-SEED obsahuje anorganické nanočástice ve formě hydrátu křemičitanu vápenatého, které se přidávají do betonu. Tyto částice se chovají jako zárodečná jádra krystalizace a urychlují proces tvrdnutí betonu bez nutnosti používat další tepelné zpracování. Jedná se o patent společnosti BASF v rámci přísad do betonu. Rychlý nárůst počátečních pevností je nejvíce patrný při nižších teplotách. X-SEED snižuje emise uhlíku a spotřebu energie a zdrojů spojených s výrobou prefabrikovaných betonových prvků.

celý článek

BASF Stavební hmoty

Česká republika s. r. o.
537 01 Chrudim, K Májovu 1244

C 4278 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Tel.: +420 469 607 111,
Fax: +420 469 607 112

IČO: 492 86 242
DIČ: CZ49286242

Zákaznický servis - příjem objednávek:

Tel.: +420 469 607 160
Tel.: +420 469 607 163
Mob.: +420 724 296 999
Fax: +420 469 60 161
Fax: +420 469 607 118

www.pci-cz.cz

Copyright BASF © 2015