Armovací systém - skvělé řešení pro renovaci nevyhovujících podkladů

Ve stavebnictví patří mezi nejdůležitější oblasti sanace a renovace, podlahy nevyjímaje. Často je nutné najít řešení, která budou funkční, rychlá a hospodárná. Pro zpevnění nevyhovujících podlahových podkladů nabízí PCI® odzkoušené řešení, které splňuje požadavky pro renovaci problematických míst. Jedná se o systém prokládání Armovacích vložek ze skelných vláken GFS a rohože GFM s vyrovnávací nivelační stěrkou PCI Periplan® extra, případně stěrkou PCI Zemtec® 1K. Na takto upravený a zpevněný podklad je možné klást dlažbu nebo jinou podlahovinu.

celý článek

Komplexní řešení izolace mostovek v rámci rekonstrukce Svinovských mostů, Ostrava

Izolace mostovek stříkanou polyuretanovou izolací je již několik desítek let zajímavá a vysoce kvalitní varianta ke klasickým pásovým izolacím. V rámci komplexní rekonstrukce izolací objektu "Svinovské mosty Ostrava" zde byly uplatněny všechny varianty této izolace nabízené firmou BASF, jako dodavatelem know-how a materiálů pro tyto izolace. Jednalo se zde o izolace silničních i železničních mostů, včetně pochozích izolací chodníků a nástupišť v rámci zastávek hromadné dopravy na tomto objektu. Článek dodává základní přehled o použitých technologiích na této velice zajímavé a náročné stavbě v návaznosti na EN 1504-2.

celý článek

Řešení detailů při sanacích vlhkého zdiva
3. část

V minulém díle našeho miniseriálu jsme se dozvěděli vše o provedení dodatečné svislé hydroizolace z exteriérové strany. V praxi se ale často setkáváme s případy, kdy je přístup z vnější strany nemožný, popř. natolik omezený, že není možné provést vnější svislou hydroizolaci. Častým důvodem je vlastnictví přilehlého pozemku jiným majitelem, omezení v přístupu k samotnému izolovanému objektu, nedostatek místa pro techniku, apod. V takových případech jsme nuceni provést sanační zásah pouze z interiéru.

celý článek

Dne 1.7. 2013 vstupuje v platnost CPR (Construction Products Regulation)

Od 1.7.2013 je platné NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice (CPD –Construction Products Directive) Rady 89/106/EHS

celý článek

Prince Color® Decotop SWL – spolehlivá volba povrchové úpravy dřeva

Dřevostavby jsou obecně spojovány s celou řadou opodstatněných výhod a jejich životnost se při kvalitním odborném provedení porovnává s vlastnostmi staveb z ostatních materiálů. Základním aspektem pro zachování funkčností a životností těchto staveb je správný návrh projektové a dílenské dokumentace, která musí zajišťovat plynulost výstavby a bezchybné provedení včetně užívání staveb.

celý článek

BASF Stavební hmoty

Česká republika s. r. o.
537 01 Chrudim, K Májovu 1244

C 4278 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Tel.: +420 469 607 111,
Fax: +420 469 607 112

IČO: 492 86 242
DIČ: CZ49286242

Zákaznický servis - příjem objednávek:

Tel.: +420 469 607 160
Tel.: +420 469 607 163
Mob.: +420 724 296 999
Fax: +420 469 60 161
Fax: +420 469 607 118

www.pci-cz.cz

Copyright BASF © 2015